Nieuws

Dr. Hoffman Astrid

Vanaf 1/9/2018 zal Dr. Astrid Hoffman als nieuwe Haio starten in onze praktijk (dit in opvolging van Dr. Sara Bobelyn). Zij zal dan ook zelfstandig een deel van de consultaties en huisbezoeken verrichten, onder supervisie van Dr. Lievens . Gedurende de eerste 2 weken zullen zij weliswaar samen de raadplegingen en huisbezoeken (zeker de chronische patiënten) doen om zodoende de praktijk en de patiënten beter te leren kennen. Dit betekent dat er wel iets meer tijd nodig kan zijn om alles vlot te laten verlopen en dat we haar een ingroei periode gunnen alvorens alleen aan de slag te gaan. Wij hopen alvast op uw begrip en medewerking in dit opleidingsproject.


Dr. Bobelyn Sara

Vanaf 1/9/2016 zijn we voor het eerst gestart met een huisarts in opleiding. Dr. Bobelyn zal vanaf dan haar opleiding aanvangen in de praktijk.

Ondertussen heeft Dr. Sara vanaf 31/8/2018 haar opleiding volledig en correct voltooid, zodat zij zich nu volwaardig huisarts mag noemen. Wij wensen haar het allerbeste in haar zoektocht naar een verdere loopbaan in het huisartsenberoep en zijn ervan overtuigd dat zij dit op gedreven en enthousiaste manier zal vinden en doen. Wij danken dan ook alle patiënten die samen met ons deze opleiding hebben kunnen doen slagen. Ook uit naam van Dr Sara danken wij jullie voor het gegeven vertrouwen.Opleiding HAIO

De studies tot huisarts duren in totaal 9 jaar. Na 7 of 6 (nieuwe opleidingsvorm) universitaire jaren krijgt men het diploma van basisarts waarna men nog een verdere specialisatie huisartsgeneeskunde dient te volgen . Alvorens men "zelfstandig" als huisarts mag werken dient men zich dus nog 2 jaar respectievelijk 3 jaar extra te specialiseren.

HAIO staat dan voor HuisArts In Opleiding. Dit is te vergelijken met een assistent in het ziekenhuis die wordt opgeleid tot specialist (afkorting = GSO, nl. geneesheer specialist in opleiding). De HAIO is dus al afgestudeerd als arts en mag dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. Hij/zij werkt wel onder de verantwoordelijkheid van de praktijkopleider. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met de praktijkopleider en dat deze ook beschikbaar is bij moeilijkere problemen.
De opleiding verloopt onder toezicht van de universiteit en de erkenningscommissie van Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid (FOD). Dr Pieter Lievens is erkend als praktijkopleider door zowel de Vlaamse universiteiten als door de FOD . Dit betekent een officiële erkenning van de manier waarop hij werkt en praktijk voert.

Copyrights ©2019 - Made by Weblogic