Nieuws

Dr. Evelyn Hellemans

Vanaf 1 oktober 2022 zal Dr Evelyn Hellemans als nieuwe Haio (de 5e Haio reeds) starten in onze praktijk (dit in opvolging van Dr Charlotte Van den Enden) . Zij zal dan ook zelfstandig een deel van de consultaties en huisbezoeken verrichten, onder supervisie van Dr. Lievens. Gedurende de inloopperiode zullen zij weliswaar samen de raadplegingen en huisbezoeken doen - in het bijzonder de chronische patiënten - om op deze manier de praktijk en jullie beter te leren kennen. Dit betekent weliswaar dat er iets meer tijd nodig kan zijn om alles vlot te laten verlopen en dat we haar een ingroei periode gunnen alvorens alleen aan de slag te gaan.
Wij hopen alvast op jullie begrip en medewerking in dit volgende opleidingstraject.


Dr Charlotte zal vanaf 1 oktober 2022 doorschuiven binnen haar driejarige Haio-opleiding naar de volgende uitdaging. Zij gaat vervolgens 6 maand werken in het AZ Maria Middelares te Gent in een poliklinische setting binnen verschillende afdelingen om daarna nog 18 maand te werken binnen een andere huisartsenpraktijk in Langdorp -Aarschot om haar opleiding af te sluiten.
Wij zijn ervan overtuigd dat zij alle troeven heeft om een heel goede en aangename huisarts te worden en wensen haar dan ook het allerbeste toe. Hartelijk dank Charlotte om hier jouw steentje te hebben bijgedragen en het vertrouwen te hebben gegeven en gekregen van onze patiënten , jong en oud .De dag van de doktersassistente | Zorgenstelsel.nl


Opleiding HAIO

De studies tot huisarts duren in totaal 9 jaar. Na 6 universitaire basisjaren krijgt men het diploma van basisarts waarna men nog een verdere specialisatie huisartsgeneeskunde dient te volgen . Alvorens men "zelfstandig" als huisarts mag werken dient men zich dus nog 3 jaar extra te specialiseren.

HAIO staat dan voor HuisArts In Opleiding. Dit is te vergelijken met een assistent in het ziekenhuis die wordt opgeleid tot specialist (afkorting = ASO, nl. Assistent Specialist in Opleiding).
De HAIO is dus al afgestudeerd als arts en mag dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. Hij/zij werkt wel onder de verantwoordelijkheid van de praktijkopleider. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met de praktijkopleider en dat deze ook beschikbaar is bij moeilijkere problemen.
De opleiding verloopt onder toezicht van de universiteit en de erkenningscommissie van Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid (FOD).
Dr Pieter Lievens is erkend als praktijkopleider door zowel de Vlaamse universiteiten als door de FOD . Dit betekent een officiële erkenning van de manier waarop hij werkt en praktijk voert. Ondertussen zijn wij aan onze 5e Haio toe die we hopelijk op een aangename en interactieve manier heel wat kunnen bijleren.

Copyrights ©2022 - Made by Weblogic