Voorschriften / Brieven

Voorschriften, attesten en formulieren

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom vragen we u om hiervoor op raadpleging te komen. Voor sommige formulieren hebben we informatie uit het dossier of rechtstreeks van de patiënt zelf nodig.

  • Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid !
    Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.Brieven afhalen

Als u een brief of een attest dient af te halen, gelieve dan op voorhand eens te telefoneren. We geven u dan de mogelijkheid om die tijdens de consultatie te komen halen.

U zal wel even moeten wachten in de wachtzaal tot de lopende consultatie beëindigd is. U dient niet te vragen om de brieven in de hal “gereed” te leggen omwille van privacy redenen.


Verlenging geldigheid van attesten | KLAV - Koninklijk Limburgs ...

Copyrights ©2022 - Made by Weblogic