Pieter LIEVENS

Pieter LIEVENS

Pieter LIEVENS

Diploma Dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan R.U.G. 1990

Aangenomen Geneesheer Politie

Aangenomen Geneesheer Krijgsmacht

Praktijkopleider van jonge huisartsen in opleiding (Haio) sinds 9/2016

Dagelijks Bestuur Huisartsenvereniging VEMEHAK sinds 2020

Copyrights ©2022 - Made by Weblogic