Pieter LIEVENS

Pieter LIEVENS

Pieter LIEVENS

Diploma Dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan R.U.G. 1990

Aangenomen Geneesheer Politie

Aangenomen Geneesheer Krijgsmacht

Praktijkopleider van jonge huisartsen in opleiding (Haio) sinds 9/2016

Voorzitter Huisartsenvereniging WEMEHAK sinds 2018

Copyrights ©2021 - Made by Weblogic